Algemene informatie

Informatievoorziening

De HBO-Monitor is een langlopend onderzoek onder afgestudeerden in het hbo. Ongeveer anderhalf jaar na afstuderen worden gediplomeerden benaderd om deel te nemen aan een vragenlijst. Deze vragenlijst biedt onder meer inzicht in hoe zij denken over hun hbo-opleiding, wat hun arbeidsmarktpositie is, en in welke mate zij beschikken over de in de praktijk benodigde competenties. Voor het kunstonderwijs is de specifieke Kunsten-Monitor ontwikkeld.

De gegevens uit de HBO-Monitor zijn bijna oneindig te specificeren. Zo zijn de resultaten onder meer te verbijzonderen naar opleidingen, opleidingsclusters en instellingen. Ook kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt tussen voltijd-, deeltijd of duale studenten en kunnen vergelijkingen over de tijd worden gemaakt. Deze rijke informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden in het kader van voorlichting, kwaliteitszorg en benchmarking.


Uw instelling aanmelden?

Op dit moment neemt ongeveer 90 procent van alle Nederlandse hogescholen deel aan de HBO-Monitor c.q. Kunsten-Monitor. Neemt uw hogeschool nog geen deel, maar bent u wel geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op met de onderzoekers via het contactformulier. Wij gaan graag met u in gesprek.

Studente.jpg

Meer informatie

Meer informatie over de HBO-Monitor vindt u hier. Informatie over de Kunsten-Monitor treft u hier aan. Handige documentatie vindt u onder rapporten en links. Hebt u vragen over het onderzoek? Kijk dan bij de veelgestelde vragen over de HBO-Monitor, de veelgestelde vragen over de Kunsten-Monitor, of neem contact met ons op.


Resultaten voorgaande HBO en Kunsten-Monitors

Benieuwd naar de resultaten uit de vorige HBO- en Kunsten-Monitors? De belangrijkste bevindingen vindt u hier. Meer gedetailleerde informatie? Bekijk dan uw instellingsrapportage of bezoek het arbeidsmarktinformatiesysteem van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).