Kansen op de arbeidsmarkt

Werkloosheid daalt vierde jaar op rij

De werkloosheid onder recent afgestudeerde hbo’ers daalde tussen 2016 en 2017 van 4,6% naar 3,2%, en is daarmee voor het vierde jaar op rij afgenomen. De afname zette zich door voor afgestudeerden van zowel voltijd-, deeltijd- als duale opleidingen, maar voor voltijd opleidingen was de daling duidelijk het grootst (-1,5 procentpunten). Gediplomeerden van duale hbo-opleidingen kennen met 0,8% de laagste werkloosheid anderhalf jaar na afstuderen. Dit is wellicht een gevolg van het feit dat ze hun opleiding combineerden met werk.


Hogere baankansen in bijna iedere sector

Uit een uitsplitsing van de werkloosheidsevolutie naar opleidingssector blijkt dat de werkloosheid van recent afgestudeerden in 2017 in bijna elke hbo-sector is gedaald. De sectoren onderwijs en gezondheidszorg kennen met respectievelijk 1,4% en 1,6% de laagste werkloosheid. Ten opzichte van een jaar geleden zijn deze percentages bovendien gehalveerd. De kunstensector is met een werkloosheid van 4,3% de enige sector die een werkloosheidsstijging laat zien. In 2016 was de werkloosheid in deze sector echter fors afgenomen.

De afgenomen werkloosheid onder hbo-gediplomeerden gaat samen met een daling van de zoekduur tot de eerste baan. Ongeveer 88% van de voltijds afgestudeerden vond binnen drie maanden na diplomering een baan, en 75% kon zelfs meteen aan de slag. De afgenomen zoekduur was bovendien zichtbaar in alle opleidingssectoren, en in het bijzonder in de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale studies. Gediplomeerden van agro en food kenden de langste zoekduur, al vond nog steeds 84% van hen binnen drie maanden werk. Afgestudeerden van onderwijsrichtingen vonden daarentegen het snelst na diplomering een baan. Bijna 95% van hen moest hier namelijk minder dan drie maanden naar zoeken.

Werkloosheid anderhalf jaar na afstuderen, voltijdstudenten per sector, 2017

tabel_kansen01.PNG

We gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en ten behoeve van gedragsafhankelijke inhoud van advertenties.
Lees meer over onze cookiepolicy.