Arbeidsvoorwaarden

Vaste aanstelling

De stijging van de afgelopen jaren in het aandeel afgestudeerden met een vaste aanstelling zet zich in 2019 voort. Onder de voltijd afgestudeerden is dit inmiddels 53%. Onder deeltijd en duaal afgestudeerden ligt dit aandeel boven de 80%. Het aandeel afgestudeerden met een vaste aanstelling is het hoogst onder voltijd afgestudeerden uit de sector onderwijs (61%). Onder afgestudeerden uit de sector kunst is het aandeel met een vaste aanstelling het laagst (42%). Echter, ook hier is sprake van een duidelijke stijging ten opzichte van 2018 (38%). De sterke toename van de afgelopen jaren onder voltijd afgestudeerden uit de sector sociale studies heeft zich in 2019 verder voortgezet naar 47%. In 2016 was dit slechts 24%.

Vaste aanstelling, voltijd afgestudeerden per sector (in %)

arbeidsvoorw_fig01_vaste_aanstelling.PNG


Hbo’ers werken gemiddeld 34 uur per week

Recent afgestudeerde hbo’ers werken net als in 2018 gemiddeld 34 uur per week (tabel 1). Van de werkenden heeft 40% een deeltijdaanstelling (2018: 40%). Van voltijd afgestudeerden uit de sector bètatechniek is circa een zesde deeltijdwerker. In 2018 gold dit voor ongeveer een achtste van de afgestudeerden uit deze sector. Bij gezondheidszorg en sociale studies is dit gestegen naar meer dan twee derde, tegenover ongeveer zes op de tien in 2018.


Loon afgestudeerden

Het gemiddelde maandloon van alle afgestudeerden is nagenoeg gelijk gebleven met dat van 2018. Het maandloon van afgestudeerden uit de sector bètatechniek ligt het hoogst (gemiddeld bijna € 2.600 bruto) en uit de sector kunst het laagst (rond € 1.700). Rekening houdend met het (gemiddeld) aantal uren dat men werkt, blijkt het bruto uurloon het hoogst voor afgestudeerden van opleidingen in de sector gezondheidszorg (€16,40).

Contract en salaris anderhalf jaar na afstuderen, sectoren in voltijd

arbeidsvoorw_tab01_contract_aanstelling.PNG