Arbeidsvoorwaarden

Vaste aanstelling

Onder voltijd afgestudeerden heeft 54% een vaste aanstelling, tegenover 53% in 2019. Onder deeltijd en duaal afgestudeerden ligt dit aandeel ruim boven de 80%. Het aandeel afgestudeerden met een vaste aanstelling is het hoogst onder voltijd afgestudeerden uit de sectoren gezondheidszorg en onderwijs (62%). In 2019 gold dit voor respectievelijk 57% en 61% van de afgestudeerden uit deze sectoren. Onder afgestudeerden uit de sector kunst is het aandeel met een vaste aanstelling het laagst (36%), een daling ten opzichte van 2019 (42%). De sterke toename van de afgelopen jaren onder voltijd afgestudeerden uit de sector sociale studies heeft zich in 2020 verder voortgezet, naar 51%. In 2017 was dit slechts 33%.


Figuur 1: Vaste aanstelling, voltijd afgestudeerden per sector (in %)

Figuur_1_arbeidsvoorwaarden.png

Hbo’ers werken gemiddeld 34 uur per week

Recent afgestudeerde hbo’ers werken net als in 2019 gemiddeld 34 uur per week (Tabel 1). Van de werkenden heeft 39% een deeltijdaanstelling (2019: 40%). Van voltijd afgestudeerden uit de sector bètatechniek is slechts 14% deeltijdwerker. In 2019 gold dit voor 16% van de afgestudeerden uit deze sector. Bij de sector kunst is dit gestegen naar bijna twee derde, van 56% in 2019. Het aandeel afgestudeerden met een vaste aanstelling is het hoogst in de sector onderwijs (62%, tegenover 61% in 2019). De sterkste daling is te zien in de sector kunst, waar 36% nu een vaste aanstelling heeft. In 2019 gold dit voor 42% van de afgestudeerden uit deze sector.


Loon afgestudeerden

Het gemiddelde maandloon van afgestudeerden van alle sectoren behalve kunst is gestegen ten opzichte van 2019. Het maandloon van afgestudeerden uit de sector bètatechniek ligt net als in 2019 het hoogst (gemiddeld bijna € 2.700 bruto) en uit de sector kunst het laagst (rond € 1.700). Rekening houdend met het (gemiddeld) aantal uren dat men werkt, blijkt het bruto uurloon nog altijd het hoogst voor afgestudeerden van opleidingen in de sector gezondheidszorg (€17,60, een stijging vanaf €16,40 in 2019).

Tabel 1: Contract en salaris anderhalf jaar na afstuderen, sectoren in voltijd

Tabel_2_poging_3.png