Arbeidsvoorwaarden

Vaste aanstelling

Onder voltijd afgestudeerden heeft 56% een vaste aanstelling, tegenover 54% in 2020. Het aandeel afgestudeerden met een vaste aanstelling is het hoogst onder voltijd afgestudeerden uit de sectoren gezondheidszorg (63%), onderwijs (ook 63%) en bètatechniek (62%). In 2020 hadden 62% van de afgestudeerden uit de sectoren gezondheidszorg en onderwijs en 59% van de afgestudeerden van de sector bètatechniek een vaste aanstelling. Onder afgestudeerden uit de sector kunst is het aandeel met een vaste aanstelling het laagst (38%), een lichte stijging ten opzichte van 2020 (36%).


Figuur 1: Vaste aanstelling, voltijd afgestudeerden per sector (in %)

Figuur_1_arbeidsvoorwaarden.png


Hbo’ers werken gemiddeld 34 uur per week

Recent afgestudeerde hbo’ers werken net als in 2020 gemiddeld 34 uur per week (tabel 2). Van de werkenden heeft 37% een deeltijdaanstelling (2020: 39%). Van voltijd afgestudeerden uit de sector bètatechniek is slechts 16% deeltijdwerker. In 2020 gold dit voor 14% van de afgestudeerden uit deze sector. Bij de sector kunst werkt 61% in deeltijd (tegenover 66% in 2020).


Loon afgestudeerden

Het gemiddelde maandloon van alle afgestudeerden is met € 2.652 bruto merkbaar gestegen ten opzichte van 2020 (€ 2.552). De stijging is te zien in alle sectoren behalve agro en food. De sterkste stijging is te zien in de sector onderwijs (€ 2.560, tegenover € 2.384 in 2020). Net als in 2020 ligt het maandloon het hoogst onder afgestudeerden uit de sector bètatechniek (€ 2.768, tegenover € 2.696 in 2020) en het laagst onder afgestudeerden uit de sector kunst (€ 1.839 tegenover € 1.690). Rekening houdend met het (gemiddelde) aantal uren dat men werkt, blijkt het bruto uurloon nog altijd het hoogst voor afgestudeerden van opleidingen in de sector gezondheidszorg (€17,80, een lichte stijging vanaf €17,60 in 2020). De sterkste stijging in uurlonen zien we onder afgestudeerden van de sector onderwijs (€17,50 tegenover €16,70).


Tabel 1: Contract en salaris anderhalf jaar na afstuderen, sectoren in voltijd

Tabel_1_arbeidsvoorwaarden.png

Bruto maandloon afgerond op hele Euro’s; bruto uurloon afgerond op 10 Eurocent.