Arbeidsvoorwaarden

Vaste aanstelling

Figuur 1 laat een forse stijging zien in het aantal afgestudeerden met een vaste aanstelling: Onder de hbo-afgestudeerden heeft 67% een vaste aanstelling, tegenover 61% in 2021. Het aandeel afgestudeerden met een vaste aanstelling is het hoogst onder duaal- (87%) en deeltijd (83%) afgestudeerden (Tabel 1). Als we kijken naar de verschillende sectoren observeren we dat het aandeel afgestudeerden met een vaste aanstelling het hoogst is onder afgestudeerden uit de sectoren gezondheidszorg (77%), onderwijs (71%) en bètatechniek (70%). Onder afgestudeerden uit de sector kunst is het aandeel met een vaste aanstelling het laagst (47%). Net als in de meeste andere sectoren is het aandeel aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2021 (39%). Als we een onderscheid maken tussen afgestudeerden van bachelor-, master- en ad-opleidingen (Figuur 2), dan zien we dat het aandeel afgestudeerden met een vaste aanstelling het hoogst is voor masteropleidingen (82%), gevolgd door ad- (67%) en bacheloropleidingen (66%).


Figuur 1: Vaste aanstelling, per sector (voltijd/deeltijd/duaal afgestudeerden, in %)

fig01_arbeidsvoorwaarden.PNG


Figuur 2: Vaste aanstelling, naar ad-, bachelor- en masteropleiding (voltijd/deeltijd/duaal afgestudeerden, in %)

fig02_arbeidsvoorwaarden.PNG


Hbo’ers werken gemiddeld 34 uur per week

Net als in 2021 werken recent afgestudeerden gemiddeld 34 uur per week (Tabel 1). Van de werkenden heeft 37% een deeltijdaanstelling (2021: 38%). Het laagste aandeel deeltijdwerkenden onder hbo-afgestudeerden bevindt zich net als in 2021 in de sector bètatechniek met respectievelijk 15% (Tabel 1). Ook in 2021 werkte 15% van de afgestudeerden uit de sector bètatechniek in deeltijd. Het hoogste aandeel deeltijdwerkenden bevindt zich in de gezondheidszorg, namelijk 65%. In 2021 gold dit voor 66% van de werkenden in deze sector. Het gemiddelde maandloon van alle afgestudeerden bedraagt € 3.201 bruto (Tabel 1). In 2021 lag het gemiddelde bruto maandloon op € 2.651.We observeren deze stijging in alle sectoren ten opzichte van 2021.


Tabel 1: Contract en salaris anderhalf jaar na afstuderen, sectoren in voltijd

Bruto maandloon afgerond op hele Euro’s; bruto uurloon afgerond op 10 Eurocent.