Aansluiting opleiding en werk

Meerderheid vindt werk dat past bij de opleiding

Van de recente hbo-gediplomeerden is 78% anderhalf jaar na afstuderen werkzaam in de eigen of een verwante richting. Voor afgestudeerden van richtingen in de gezondheidszorg en het onderwijs vindt zelfs negen op de tien een baan in de eigen of verwante richting. Afgestudeerden uit de sectoren kunst en economie hebben relatief het minst vaak een baan in de eigen of verwante richting. Vergeleken met vorig jaar is het aandeel afgestudeerden uit de sector sociale studies met een baan in de eigen of de verwante richting gestegen van 81% in 2018 naar 86% in 2019. Kijken we naar het vereiste opleidingsniveau voor de baan, dan hebben gemiddeld acht op de tien werkende hbo-gediplomeerden een baan op hbo-niveau of hoger. Afgestudeerden uit de sectoren onderwijs en bètatechniek werken het vaakst op hbo-niveau (92% resp. 86%). In beide sectoren is dit een lichte daling ten opzichte van 2018.

Richting en werkniveau anderhalf jaar na afstuderen (%), sectoren in voltijd

aansluiting_fig01_richting_werkniveau.PNG


Van de voltijd afgestudeerden geeft net als in 2018 76% aan dat de aansluiting tussen de gevolgde opleiding en hun functie voldoende of goed is. Het meest positief over de aansluiting zijn voltijd afgestudeerden uit de sector onderwijs (87%). Het aandeel lag vorig jaar wel hoger, namelijk op 89%. Ook de sector gezondheidszorg toont een relatief hoog aandeel dat positief is over de aansluiting (83%, gelijk aan 2018). De afgestudeerden uit de sectoren kunst en economie zijn het minst positief over de aansluiting (69% resp. 70%, in beide gevallen vergelijkbaar met 2018).

Voldoende of goede aansluiting op functie (%), sectoren in voltijd

aansluiting_fig02_voldoende_aansluiting.PNG


Opleiding als basis voor verdere ontplooiing

Van de afgestudeerde hbo’ers oordeelt 69% positief over de mate waarin de opleiding een goede basis vormt voor hun verdere ontwikkeling (gelijk aan 2018). Circa 70% van de afgestudeerden uit de sectoren agro en food, bètatechniek, gezondheidszorg en kunst oordeelt op dit gebied positief; afgestudeerden uit de sectoren economie en onderwijs oordelen gemiddeld iets minder positief. Van alle afgestudeerde hbo’ers is 52% tevreden of zeer tevreden over de voorbereiding op de beroepsloopbaan, een stijging van drie procentpunten ten opzichte van 2018. De afgestudeerden uit de sectoren agro en food en onderwijs zijn hierover het meest tevreden (60% resp. 59%).

Tabel 1: Oordelen over voorbereiding op de arbeidsmarkt, sectoren in voltijd

aansluiting_tab01_oordelen.PNG