Aansluiting opleiding en werk

Meerderheid vindt werk dat past bij de opleiding

Ruim drie op de vier voltijd afgestudeerden (77%) hebben een baan in het eigen vakgebied. Dit is vergelijkbaar met 2019 (78%). Van de afgestudeerden uit de sectoren onder¬wijs en gezondheidszorg vindt zelfs negen op de tien een baan in de eigen of verwante richting. Afgestudeerden uit de sectoren kunst en economie hebben relatief het minst vaak een baan in de eigen of verwante richting. Het aandeel voltijd afgestudeerden dat een baan vindt op minimaal hbo-niveau is 79%. Dit is ook vergelijkbaar met 2019 (80%). Afgestudeerden uit de sectoren onderwijs en bètatechniek werken het vaakst op hbo-niveau (94% resp. 86%). Vergeleken met vorig jaar is het aandeel afgestudeerden uit de sector kunst met een baan in de eigen of verwante richting gestegen van 62% in 2019 naar 65% in 2020. Tegelijkertijd is onder afgestudeerden uit deze sector het aandeel banen op hbo-niveau gedaald van 65% in 2019 naar 59% in 2020

Figuur 1: Richting en werkniveau anderhalf jaar na afstuderen (%), sectoren in voltijd

Figuur_1_Aansluiting_opleiding_werk.png

Van de voltijd afgestudeerden geeft 77% aan dat de aansluiting tussen de gevolgde opleiding en hun functie voldoende of goed is (zie figuur 5; in 2019 was dit 76%). Het meest positief over de aansluiting zijn voltijd afgestudeerden uit de sector onderwijs (88%). Ook de sector gezondheidszorg toont een relatief hoog aandeel dat positief is over de aansluiting (85%, tegenover 83% in 2019) De afgestudeerden uit de sectoren kunst en economie zijn het minst positief over de aansluiting (68% resp. 70%, in beide gevallen vergelijkbaar met 2019).


Figuur 2: Voldoende of goede aansluiting op functie (%), sectoren in voltijd

Figuur_2_Aansluiting_opleiding_werk.png

Opleiding als basis voor verdere ontplooiing

Van de afgestudeerde hbo’ers oordeelt 69% positief over de mate waarin de opleiding een goede basis vormt voor hun verdere ontwikkeling (gelijk aan 2019). Ruim 70% van de afgestudeerden uit de sectoren agro en food, bètatechniek, gezondheidszorg en kunst oordeelt op dit gebied positief; afgestudeerden uit de sectoren economie en onderwijs oordelen gemiddeld iets minder positief. 51% van alle afgestudeerde hbo’ers is tevreden of zeer tevreden over de voorbereiding op de beroepsloopbaan, een lichte daling ten opzichte van 2019 (52%). De afgestudeerden uit de sector agro en food en onderwijs zijn hierover het meest tevreden (57% resp. 58%)


Tabel 1: Oordelen over voorbereiding op de arbeidsmarkt, sectoren in voltijd

Tabel_3_poging_3.png