Aansluiting opleiding en werk

Figuur 6 laat zien dat 78% van alle hbo-afgestudeerden een baan vindt in de eigen of verwante richting (77% in 2022).4 De afgestudeerden van masteropleidingen vinden in 2023 het vaakst (85%) een baan binnen het eigen vakgebied (zie Figuur 7).

4. Het is van belang om te erkennen dat het vinden van een baan buiten het eigen vakgebied ook een signaal kan zijn van arbeidsmarktmobiliteit. Sommige opleidingen (zoals bijvoorbeeld de lerarenopleiding) bereiden studenten voor op een specifiek beroep, terwijl andere opleidingen (zoals bijvoorbeeld commerci├źle economie) studenten breder opleiden. Een beroep buiten het eigen vakgebied vinden duidt dus ook op de bredere toepassing van een bepaalde opleiding en moet daarom niet per definitie als een ongewenste arbeidsmarktuitkomst beschouwd worden.


Figuur 6: Aansluiting opleiding-werk: naar eigen/verwante richting en minimaal hbo niveau, per sector (voltijd/deeltijd/duaal afgestudeerden, in %)

fig06aansluiting_opleiding_werk01.JPG


Het percentage afgestudeerden dat een baan vindt op minimaal het eigen niveau bedraagt 80% (79% in 2022). Dit aandeel is het hoogst onder afgestudeerden van bacheloropleidingen (84%).

Net als in 2022 werken afgestudeerden uit de sector onderwijs het vaakst op minimaal het eigen niveau (88%), gevolgd door de sector b├Ętatechniek (84%).

Wederom zijn afgestudeerden uit de sector onderwijs en gezondheidszorg het meest positief over de aansluiting (beide 86%). Net als in het voorgaande jaar zijn afgestudeerden uit de sector kunst het minst positief over de aansluiting (65%).


Figuur 7: Aansluiting opleiding-werk: naar eigen/verwante richting en minimaal hbo niveau, naar Ad-, bachelor- en masteropleiding (voltijd/deeltijd/duaal afgestudeerden, in %)

fig07aansluiting_opleiding_werk02.JPG


Het merendeel van de hbo-afgestudeerden (78%) geeft aan dat de aansluiting tussen de gevolgde opleiding en hun functie voldoende of goed is (zie Figuur 8). Afgestudeerden van Ad-opleidingen zijn het meest positief over deze aansluiting (zie Figuur 9).


Figuur 8: Aansluiting tussen opleiding en functie (% goed/voldoende), per sector (voltijd/deeltijd/duaal afgestudeerden, in %)

fig08aansluiting_tussen_opleiding_en_functie.JPG


Figuur 9: Aansluiting tussen opleiding en functie (% goed/voldoende), naar Ad-, bachelor- en masteropleiding (voltijd/deeltijd/duaal afgestudeerden, in %)

fig09aansluiting_tussen_opleiding_en_functie.JPG