Achtergrond

De HBO-Monitor in het kort

De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek onder alle afgestudeerde hbo’ers. Het geeft inzicht in de (arbeidsmarkt)positie van afgestudeerden en laat zien in hoeverre opleidingen hun studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het onderzoek levert een schat aan informatie op, bijvoorbeeld over hoe afgestudeerden over hun opleiding denken, wat hun baankansen zijn, in welke functies zij terechtkomen en over welke kennis en vaardigheden zij beschikken. Specifiek voor de kunstensector is de Kunsten-Monitor ontwikkeld.

Student_laptop.jpg

Verzamelen van belangrijke data

De HBO-Monitor levert informatie op voor allerlei geïnteresseerden. Zo kan het scholieren helpen bij hun studiekeuze: wat zijn de baankansen per opleiding en in welke beroepen komen afgestudeerden terecht? Hogescholen krijgen zicht op hun afgestudeerden: hoe is het hen vergaan en hoe kijken ze terug op hun studie? Ook levert de HBO-Monitor belangrijke beleidsinformatie op: in hoeverre sluit het hoger beroepsonderwijs aan op de arbeidsmarkt?


Uitvoering van het onderzoek

De gegevens voor de HBO-Monitor worden verzameld via vragenlijsten onder hbo’ers, anderhalf jaar na afstuderen. Ongeveer 90% van alle Nederlandse hogescholen doen mee. Het onderzoek wordt onder auspiciën van de Vereniging Hogescholen uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht en DESAN Research Solutions.


Inhoud HBO-Monitor

De vragenlijst adresseert de volgende hoofddomeinen:

  • Aansluiting en voorbereiding van de opleiding op de arbeidsmarktintrede.
  • Succes op de arbeidsmarkt in termen van werkgelegenheid, salaris en aanstelling.
  • Tevredenheid met de opleiding, in termen van inhoud, toetsing en beoordeling, docenten en samenvattende tevredenheid.