Voorbereiding op arbeidsmarkt

Tabel 3 laat zien dat 70% van de hbo-afgestudeerden aangeeft dat de opleiding een goede basis vormt voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden (69% in 2022). De tevredenheid onder afgestudeerden van masteropleidingen is het hoogst (85%).

Wederom zijn afgestudeerden uit de sector agro en food het meest positief over de mate waarin de opleiding een goede basis vormt voor hun verdere ontwikkeling (76%). De minst positieve beoordeling observeren we in de sector kunst (59%).

Net als in 2022, is 51% van alle afgestudeerden (zeer) tevreden over de voor-bereiding op de beroepsloopbaan. Tevens zijn afgestudeerden van de masteropleidingen het meest tevreden over deze voorbereiding (59%).

Meer dan de helft van de afgestudeerden geeft aan dat de gevolgde opleiding een goede basis biedt om te starten op de arbeidsmarkt (63%). Afgestudeerden van masteropleidingen oordelen hier het minst positief over (47%).

Van de afgestudeerden van de bacheloropleidingen heeft 92% stage gelopen tijdens de opleiding. Van deze groep heeft 18% meer dan vier keer moeten solliciteren voor een stageplek. In de technieksector heeft 25% van de afgestudeerden meer dan vier keer moeten solliciteren en in de onderwijssector slechts 4%.


Tabel 3: Oordelen over voorbereiding op de arbeidsmarkt

tabel03VH.JPG

A: Opleiding biedt goede basis voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden (% mee eens).
B: Oordeel over de voorbereiding op de beroepsloopbaan (% [zeer] tevreden).
C: Oordeel over de mate waarin de opleiding een goede basis biedt om te starten op de arbeidsmarkt (% [zeer] sterke mate).
D: Percentage afgestudeerden dat stage liep tijdens de bachelor-opleiding (92%) en meer dan 4 keer moest solliciteren voor een stageplek.
x = niet beschikbaar.


Voorbereiding op vaardigheden die worden vereist op de arbeidsmarkt

Tabel 4 laat voor elke sector de top drie van vaardigheden zien die volgens afgestudeerden vereist zijn voor hun huidige functie of werkzaamheden.

Het zelfstandig kunnen uitvoeren van werk is in elke sector de belangrijkste vaardigheid volgens afgestudeerden. De mate waarin afgestudeerden over deze vaardigheid beschikken is nagenoeg gelijk aan de mate waarin deze vaardigheid wordt vereist voor de huidige functie of werkzaamheden.

In vijf van de zeven sectoren wordt de vaardigheid “aan anderen duidelijk maken wat je bedoelt” genoemd in de top drie van belangrijkste vaardigheden. Voor deze vaardigheid geldt echter dat het vereiste niveau hoger ligt dan het niveau waarover afgestudeerden beschikken.

Er zijn ook vaardigheden die in de top drie worden benoemd waarbij het niveau van de afgestudeerde doorgaans aanzienlijk hoger ligt dan het vereiste niveau op het werk. Dit zijn de vaardigheden “productief met anderen samenwerken” en “flexibel zijn”.


Tabel 4: Top drie van vaardigheden die volgens afgestudeerden vereist zijn voor hun huidige functie of werkzaamheden, per sector

tabel04VH.JPG