HBO-Monitor 2019

Alle gegevens voor het HBO-Monitor onderzoek 2019 zijn verzameld. We willen alle afgestudeerden die dit jaar aan dit onderzoek hebben deelgenomen nogmaals hartelijk danken. Dankzij hen kunnen de arbeidsmarkervaringen van pasafgestudeerden per hbo-opleiding ook voor 2019 weer gedetailleerd in kaart worden gebracht.

Maandag 14 april worden de resultaten van dit onderzoek op deze pagina bekend gemaakt.