Arbeidsvoorwaarden

Hbo’ers werken gemiddeld 34 uur per week

Gediplomeerde hbo’ers met een baan werkten in 2018 anderhalf jaar na afstuderen gemiddeld 34 uur per week. In de sector bètatechniek wordt met 38 uur per week het meest gewerkt, maar ook de sectoren agro en food en economie kennen met 37 uur per week een relatief grote arbeidsduur. Recent afgestudeerden uit de sectoren gezondheidszorg en sociale studies werken met gemiddeld 31 uur per week daarentegen het minst. De sterkste stijging van het aantal uren geldt voor de onderwijssector, waar het gemiddelde aantal gewerkte uren steeg van 31 uur in 2016 naar 34 uur in 2018.


Loon afgestudeerden neemt verder toe

Het bruto maandloon van recent afgestudeerde hbo’ers bedroeg in 2018 gemiddeld €2387, en is daarmee sinds 2015 met meer dan €275 toegenomen. Afgestudeerden uit de sector bètatechniek kennen met voorsprong het hoogste bruto maandloon (€2588), gevolgd door de sectoren economie (€2367) en agro en food (€2368). Het bruto uurloon is echter het hoogst voor afgestudeerden van richtingen in de gezondheidszorg (€16,03). Alumni uit de kunstensector hebben met een bruto uurloon van €12,26 duidelijk de minst gunstige salariscijfers, en ook dat van gediplomeerden uit de sector agro en food (€14,64) en economie is relatief laag (€14,75).


Contract en salaris, anderhalf jaar na afstuderen, voltijdstudenten per sector, 2018

Contract_en_salaris_2018.png