Vaak herstel na stroeve start loopbaan

Publicatiedatum: 24 jan., 2017

Afgestudeerden die ruim een jaar na diplomering werkloos waren, zijn in het overgrote merendeel van de gevallen vijf jaar na afstuderen ‘gewoon’ werkend. Zo volgt uit het onderzoek ‘Van starter tot gevorderde’, waarin afgestudeerde hbo’ers respectievelijk één en vijf jaar na afstuderen zijn bevraagd naar hun arbeidsmarktervaringen. Wel hebben afgestudeerden die aanvankelijk werkloos waren een grotere kans om dat enkele jaren later nog steeds te zijn.


Het werkloosheidspercentage onder de bevraagde hbo-afgestudeerden is in 2011 (één jaar na afstuderen) en 2015 (vijf jaar na afstuderen) nagenoeg gelijk gebleven op ruim 3 procent, zo zien we in Figuur 1. Wel zijn er verschillen tussen afgestudeerde voltijdstudenten enerzijds en deeltijd/duale studenten anderzijds. Waar de werkloosheid licht daalt tussen 2011 en 2015 voor afgestudeerden van voltijdopleidingen, stijgt deze voor afgestudeerden van deeltijd/duale opleidingen in dezelfde periode juist.


Een stroeve start op de arbeidsmarkt, heeft lang niet altijd nadelige gevolgen voor de langere termijn, zo volgt uit Figuur 2. Hierin is te zien dat 86 procent van de werklozen uit 2011 (één jaar na afstuderen) anno 2015 (vijf jaar na afstuderen) inmiddels wel werk heeft gevonden. Afgestudeerden die in 2011 werkloos waren hebben, vergeleken met afgestudeerden die toen werkzaam waren, echter wel een (veel) grotere kans om in 2015 nog steeds werkloos te zijn. Waar 14 procent van de werklozen uit 2011 dit in 2015 nog steeds is, ligt de werkloosheid onder degenen die in die in 2011 werkzaam waren slechts op 3 procent. Enerzijds blijkt werkloosheid kort na afstuderen dus geen keurslijf te zijn waaraan men niet kan ontsnappen, anderzijds is er wel degelijk een forse groep die ook in de daaropvolgende jaren moeite ervaart op de arbeidsmarkt.


Terug naar het nieuwsoverzicht


Deel deze pagina: