Recente HBO-Monitor: Groot aandeel verpleegkundigen werkt onder niveau ondanks sterke arbeidsmarktpositie

Publicatiedatum: 08 mei, 2024

Volgens de nieuwste cijfers van de HBO Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) aan Maastricht University, staan hbo'ers sterk op de arbeidsmarkt. Het onderzoek, waaraan bijna 25.000 afgestudeerden van het studiejaar 2021/2022 deelnamen, benadrukt hoe hbo'ers anderhalf jaar na afstuderen zich snel en effectief inzetbaar maken op de arbeidsmarkt. Met een werkloosheidscijfer van 2,8% in 2023, gelijk aan dat van het voorgaande jaar, blijven de vooruitzichten voor pas afgestudeerden positief. Daarnaast vindt 87,6% van de afgestudeerden direct een baan na afstuderen. Opmerkelijk is dat 69% van deze groep binnen anderhalf jaar een vaste aanstelling heeft, een significante vooruitgang ten opzichte van eerdere jaren. Deze trend is met name zichtbaar in tekortsectoren zoals de gezondheidszorg en het onderwijs, waar respectievelijk 78% en 76% van de afgestudeerden een vaste positie bemachtigt. Tevens zien we dat afgestudeerden in deze twee richtingen het hoogste bruto uurloon (€23,00 in zorg en €23,40 in onderwijs) ontvangen anderhalf jaar na afstuderen.

Ondanks het feit dat bijna alle afgestudeerden in de richting gezondheidzorg vrijwel direct na afstuderen een baan vinden (95,3%), vaak een vaste aanstelling hebben, en een relatief hoog bruto uurloon ontvangen, zien we dat 23% van de afgestudeerden uit deze groep geen baan heeft op minimaal hbo-niveau. Het grootste aandeel van de afgestudeerden uit de richting gezondheidszorg heeft de opleiding hbo-verpleegkunde gevolgd (47%). Binnen deze groep observeren we dat 31% niet werkt op minimaal hbo-niveau. Deze observatie kan mogelijk verklaard worden door het feit dat de beroepsdifferentiatie voor mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen niet wettelijk is vastgelegd. In 2016 was toenmalig minister Schippers voornemens om de beroepsprofielen voor mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen in de wet BIG II te verankeren, maar deze wet is uiteindelijk niet ingevoerd. Het faciliteren van functiedifferentiatie, waarbij verpleegkundigen verschillende taken en bevoegdheden hebben kan bijdragen aan het behoud van verpleegkundigen. Functiedifferentiatie zorgt namelijk voor meer ontwikkelmogelijkheden binnen het beroep en zorgt voor een betere aansluiting tussen de werkinhoud en de opleiding, competenties en ambities van verpleegkundigen.


Terug naar het nieuwsoverzicht


Deel deze pagina: