Meeste hbo’ers na vijf jaar op hun plek

Publicatiedatum: 17 jan., 2017

De vooruitzichten voor afgestudeerde hbo’ers zijn goed, zo blijkt uit het onderzoek Van starter tot gevorderde. Het rapport is gebaseerd op de HBO-Monitor die in 2015 voor het eerst afgestudeerden niet alleen anderhalf jaar, maar ook vijf jaar na diplomering ondervroeg over hun ervaringen. Deze lange-termijn-gegevens zijn uniek voor de hbo-sector en maken het mogelijk individuele loopbaantrajecten in kaart te brengen. Tachtig procent van de Nederlandse hogescholen werkte mee aan dit onderzoek van ROA, het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. Conclusie van het rapport: de arbeidsmarktpositie van hbo’ers is vijf jaar na diplomering nog sterker dan kort na diplomering.


Van somber naar positief

Van alle afgestudeerden die in 2011 somber waren over hun carrièreperspectieven is in 2015 de helft veel positiever. En niet onterecht, want 75% van de afgestudeerden die in 2011 geen zicht hadden op een vaste aanstelling werkte in 2015 in vaste dienst. Dit kan deels worden verklaard door de aantrekkende economie, maar ook door de groeiende competenties van afgestudeerden. Zo is het aandeel afgestudeerden dat leiding geeft aan medewerkers in de onderzochte periode met bijna 10% gestegen.


Passende baan

Uit het onderzoek blijkt verder dat het overgrote deel van de afgestudeerden dat een jaar na afronding van de hbo-opleiding werkloos was, vijf jaar na afstuderen werk heeft gevonden.

Meer dan de helft van deze groep heeft bovendien werk op hbo-niveau. De slechte starters hebben dus een mooie 'inhaalslag' gemaakt. Van de mensen die al direct een baan in de eigen vakrichting én op hbo-niveau vinden, heeft 89% na vier jaar nog steeds een baan in de eigen richting en 92% ook nog steeds op hbo-niveau. Slechts 2% is werkloos.


Starterbaantjes onder niveau

Ken je iemand die een jaar na afstuderen nog steeds werkzaam is bij zijn of haar studentenbaantje in de kroeg of het callcenter omdat hij of zij maar geen geschikte baan weet te vinden? Geen zorgen! De kans is groot dat deze persoon 5 jaar na afstuderen prima op zijn/haar pootjes terecht komt. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van deze groep (53%) 5 jaar na afstuderen een baan op hbo-niveau heeft. Daarnaast heeft 15% van deze groep weliswaar geen baan op hbo-niveau, maar wel een baan binnen de studierichting.


Zelfstandig

Het aantal zelfstandigen onder afgestudeerden uit de sectoren Taal & Cultuur is tussen 2011 en 2015 fors afgenomen, van ongeveer zes op de tien naar vier op de tien. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de forse bezuinigingen in de cultuursector vanaf 2013, onder andere door afbouw van subsidies. Die maakten (voortzetting van) eigen initiatieven van kunstenaars moeilijker. In de sector Landbouw is het aantal zelfstandigen in dezelfde periode juist toegenomen. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat landbouwers eerst ervaring opdoen bij een ander bedrijf voordat zij het familiebedrijf overnemen.


Noot voor de pers

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht bij Margot Krijnen, persvoorlichter UM, tel. 043 388 5023, e-mail Margot.Krijnen@maastrichtuniversity.nl.

De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via 043 388 5222, e-mail pers@maastrichtuniversity.nl. Voor urgente zaken buiten kantooruren: 06 5586 1851. De persberichten van de Universiteit Maastricht staan op de website. Zie ook het Webmagazine voor interessant onderzoek aan de UM en volg ons op Twitter: @MaastrichtU.


Terug naar het nieuwsoverzicht


Deel deze pagina: