HBO-Monitor 2018: werkloosheid stijgt licht, maar betere baankwaliteit

Publicatiedatum: 15 apr., 2019

De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is voor het eerst sinds vijf jaar licht gestegen. In 2017 was de gemiddelde werkloosheid 3,2%, in 2018 is dat 3,6%. Dit is in lijn met de bevinding van het Centraal Planbureau dat de economische groei in Nederland in 2018 licht afnam in vergelijking tot 2017. Opvallend is dat ondanks dat anderhalf jaar na afstuderen iets minder hbo’ers werk hebben, afgestudeerde hbo’ers in alle sectoren in 2018 wel sneller een eerste baan hadden. Slechts 10% heeft langer dan 3 maanden nodig gehad om aan een baan te komen, tegenover 12% in 2017, en 15% in 2016. Het feit dat deze eerste baan slechts van korte duur was voor een deel van de afgestudeerde hbo’ers, doet vermoeden dat afgestudeerden kritischer zijn geworden over de kwaliteit van het werk. De baankwaliteit van werkzame hbo’ers is dan ook op bepaalde aspecten verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Zo werken zij iets vaker op minimaal hbo-niveau (81%, tegenover 80% in 2017), verdienen zij iets meer per uur in reële termen (€15,04 tegenover €14,89 in 2017) en hebben ze veel vaker een vast contract (51%, tegenover 44% in 2017).


Afgestudeerden van deeltijdopleidingen doen het goed

De stijging in werkloosheid geldt overigens niet voor afgestudeerden van deeltijd hbo-opleidingen. Sterker nog: onder afgestudeerden van deeltijdopleidingen is de werkloosheid met bijna één procentpunt gedaald; van 2,4% naar 1,5%. Dit komt waarschijnlijk doordat ruim de helft van de deeltijders al tijdens de studie een baan had. Door de aantrekkende economie van de laatste jaren zijn dat ook vaak banen die goed aansloten bij de gevolgde opleiding.


Onderwijssector: snelste stijger in baantevredenheid

De onderwijssector, die afgelopen jaar veel in het nieuws was vanwege cao-onderhandelingen voor betere baancondities, springt in het oog door de grootste stijging in baantevredenheid in vergelijking tot afgelopen jaar. Waar in 2017, 74% van de pasafgestudeerde leraren met tevredenheid terugblikte op het eerste werkjaar, is in 2018 79% tevreden over het werk. De onderwijssector is daarmee –op de kunstensector (80%) na - de sector met het hoogste percentage contente afgestudeerden op het gebied van werk. Deze stijging in baantevredenheid blijkt ook uit de sterke daling in pasafgestudeerde leraren die op zoek zijn naar ander werk (16% in 2016, 11% in 2017, en 7% in 2018).


Sociale sector: stijger in baankwaliteit, maar sterkste daler in baankans

Voor afgestudeerden van de hbo-sector sociale studies die een baan hebben gevonden, zijn die banen in 2018 in veel opzichten van een hogere kwaliteit dan in 2017. Zo heeft in 2018 van de werkende afgestudeerden uit die sector 44% een vaste aanstelling, 66% een baan op minimaal hbo-niveau, en wordt gemiddeld €15.21 per uur verdiend. In 2017 was dit respectievelijk 33%, 62% en €14,95. Daartegenover staat dat de werkloosheid het sterkst is gestegen onder afgestudeerden van de sector sociale studies: van 2,9% in 2017 naar 4,1% in 2018.


HBO-Monitor

In de HBO-Monitor 2018 staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit het studiejaar 2016/2017 centraal. Eind 2018, ongeveer anderhalf jaar na afstuderen, hebben 23.603 van de benaderde afgestudeerden de enquête van de HBO-Monitor ingevuld. De totale respons bedraagt daarmee 35.9%. Het gaat hierbij om studenten die afgestudeerd zijn aan een hbo-bachelor- of masteropleiding.


Terug naar het nieuwsoverzicht


Deel deze pagina: