GROEIENDE VERSCHILLEN IN DOORSTROOM HBO-WO NAAR VOOROPLEIDING

Publicatiedatum: 21 feb., 2017

De afgelopen jaren is het aandeel hbo-afgestudeerden dat doorstroomt naar de universiteit afgenomen, zo bleek onlangs uit onderzoek van de Onderwijsinspectie. Ook uit de HBO-Monitor - het jaarlijkse alumnionderzoek onder hbo’ers anderhalf jaar na afstuderen - blijkt dat het aandeel hbo-wo doorstromers is afgenomen. Deze afname is echter niet overal gaande en blijkt afhankelijk van de vooropleiding van de hbo’ers.

In onderstaand figuur is te zien dat de kans op doorstroom van hbo naar wo sterk samenhangt met de vooropleiding van de studenten. Allereerst zien we dat er forse verschillen zijn in de doorstroom tussen hbo’ers die eerst de havo, het vwo, het mbo of een andere vooropleiding hebben gevolgd. Als we kijken naar de recentste HBO-Monitor, gebaseerd op afstudeerjaar 2014, dan blijkt ongeveer een kwart van de hbo’ers met een vwo-vooropleiding door te zijn gestroomd naar de universiteit. Onder hbo’ers afkomstig van de havo is dit ongeveer twee op de tien, en bij hbo’ers met een mbo-vooropleiding slechts één op de veertien.

De verschillen in hbo-wo doorstroom naar vooropleiding zijn bovendien toegenomen in de afgelopen jaren. In afstudeerjaar 2006 ging zowel een kwart van de (voormalige) havisten als van de (voormalige) vwo’ers door naar de universiteit. In afstudeerjaar 2014 betrof het voor de ex-vwo’ers nog steeds een kwart (26%), maar betrof het voor de ex-havisten nog maar 21 procent. Ook afgestudeerde hbo’ers met een mbo-vooropleiding zijn fors minder vaak doorgestroomd naar het wo: van 12 procent in afstudeerjaar 2006 tot 7 procent in afstudeerjaar 2014. De kloof in hbo-wo doorstroom is daarmee gegroeid tussen de vooropleidingen.

Aandeel afgestudeerden dat na hbo-bachelor (voltijd) een wo-vervolgopleiding heeft gedaan, naar vooropleiding afstudeerjaren 2006-2014

Figuur_hbo_wo_doorstroom.png

Bron: HBO-Monitor


Terug naar het nieuwsoverzicht


Deel deze pagina: