Follow-up onderzoek onder hbo-afgestudeerden in tijden van corona

In mei en juni van dit jaar heeft de HBO-Monitor een speciaal onderzoek uitgevoerd over de gevolgen van de COVID-19 crisis op recent hbo-afgestudeerden. De focus van dat onderzoek lag met name op de impact van de Corona-crisis op de arbeidsmarktpositie, werkomstandigheden en het welbevinden van hbo-afgestudeerden. Deze week begint het veldwerk voor een vervolg hierop. Met dit vervolgonderzoek worden de belangrijkste veranderingen in de economische en sociale gevolgen van de Corona-crisis in kaart gebracht. Daarnaast is er in de vragenlijst iets meer ruimte gereserveerd voor verdiepende vragen. De vragenlijst is nog tot eind januari in te vullen. Begin april zullen de eerste resultaten bekend gemaakt worden op onze website.


GEVOLGEN VAN CORONACRISIS ONDER HBO'ERS LOPEN STERK UITEEN

Ondanks dat voor sommige afgestudeerde hbo’ers de coronacrisis een behoorlijke impact heeft, vallen de negatieve effecten over het algemeen mee. Dit mede dankzij de gunstige uitgangspositie van hbo’ers vóór de crisis. Daarnaast heeft een ruime meerderheid vertrouwen in hoe de overheid omgaat met deze crisis, verwachten velen dat hun situatie zal verbeteren door versoepeling van de overheidsmaatregelen en doen ze vaak ook nieuwe ideeën op voor hun werk. Zo blijkt uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.


Onderzoek naar gevolgen

Nederland kampt momenteel, net als de rest van de wereld, met de gevolgen van COVID-19. Deze gevolgen - voor werken, voor studeren, voor huishoudens, en voor het sociale en culturele leven – zijn zeer vergaand, en veranderen dagelijks. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt heeft onlangs onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis voor de specifieke groep van hbo-afgestudeerden die die tussen 2013 en 2018 zijn afgestudeerd. Het doel was te ontdekken hoe de coronacrisis van invloed is op de (arbeidsmarkt)positie, werkomstandigheden en het welbevinden van jonge hbo’ers.


Momentopname

Uit het onderzoek blijkt dat de gevolgen van de coronacrisis onder hbo’ers sterk uiteenlopen, waarbij kunstenaars, zelfstandigen, en afgestudeerden met een migratieachtergrond het zwaarst zijn getroffen. Zij ervaren nu meer financiële problemen en (dreigende) werkloosheid. Voor jongeren die zijn afgestudeerd in het onderwijs of de gezondheidszorg heeft de coronacrisis weinig nadelige gevolgen qua werkgelegenheid of werkzekerheid. Wel maken zij meer uren en ervaren zij meer stress. Daarnaast geven veel afgestudeerden aan dat zij in deze crisis nieuwe ideeën opdoen voor hun werk.

De onderzoekers geven aan dat dit een momentopname is. Afhankelijk van de duur van de crisis zou het beeld er over enkele maanden wellicht anders uit kunnen zien.


Downloads


Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met dr. Barbara Belfi
(b.belfi@maastrichtuniversity.nl). U kunt tevens terecht bij Josephine Dols, persvoorlichter UM, e -mail Josephine.Dols@maastrichtuniversity.nl. De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via e -mail pers@maastrichtuniversity.nl.